“Đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm tro ấy…”

5 bài học từ di nguyện của Thầy Thích Nhất Hạnh

1. VÔ THƯỜNG

Vô thường nghĩa là không có gì trường tồn mãi mãi. Tấm thân con người là vô thường. Di thể, tro cốt là vô thường.

Vì vậy đừng cố giữ gìn các lọ tro cốt trong các bảo tháp, Thầy yêu cầu phải rải cho cốt của thầy ra cho cỏ cây, trên các con đường thiền hành mà các đệ tử vẫn đi.

“Đem tro mà rải hết ra ngoài để nuôi cây nuôi cỏ, cho cỏ cho cây lớn lên”

Continue reading ““Đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm tro ấy…””

Hà Nội, bình thường rồi…

Vâng, không phải bình thường mới mà là bình thưỡng y như cũ 😃

Sáng hôm qua tôi đã phải chen chúc với 1.300 vận động viên khác tại vạch xuất phát của Tây Hồ Half Marathon, một không khí lễ hội, hân hoan mà rất lâu rồi các runner Thủ đô mới được trải qua

Sáng hôm nay thì đường phố Thủ đô thất thủ toàn tập.

Continue reading “Hà Nội, bình thường rồi…”