NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ

– Một ngôi chùa không hề có hòm công đức

– Một ngôi chùa không có cúng sao giải hạn, không cúng giải oan gia trái chủ

– Một ngôi chùa không có đốt vàng mã

– Một ngôi chùa tự làm nông, cày cấy để sinh sống không cần đến tiền công đức hay cúng dường.

Tất cả các điều kỳ lạ trên đều có được nhờ một người kỳ lạ, đó là Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

– Một vị Sư xuất gia năm 6 tuổi, có gần 100 năm tu hành,

– Một vị Sư tám mươi tuổi vẫn còn ra đồng tự cày cấy để thu hoạch lúa gạo, nuôi sống bản thân

– Một vị Sư được bầu làm người đứng đầu giáo hội Phật giáo nhưng không ở tại trụ sở tại chùa Quán Sứ mà vẫn ở tại ngôi chùa nhỏ tại làng quê.

Chúng ta là người thường nên thấy điều trên là kỳ lạ nhưng với Cụ thì các điều trên là rất bình thường vì đơn giản Cụ không phải người thường.

Continue reading “NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ”

“Đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm tro ấy…”

5 bài học từ di nguyện của Thầy Thích Nhất Hạnh

1. VÔ THƯỜNG

Vô thường nghĩa là không có gì trường tồn mãi mãi. Tấm thân con người là vô thường. Di thể, tro cốt là vô thường.

Vì vậy đừng cố giữ gìn các lọ tro cốt trong các bảo tháp, Thầy yêu cầu phải rải cho cốt của thầy ra cho cỏ cây, trên các con đường thiền hành mà các đệ tử vẫn đi.

“Đem tro mà rải hết ra ngoài để nuôi cây nuôi cỏ, cho cỏ cho cây lớn lên”

Continue reading ““Đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm tro ấy…””

Hà Nội, bình thường rồi…

Vâng, không phải bình thường mới mà là bình thưỡng y như cũ 😃

Sáng hôm qua tôi đã phải chen chúc với 1.300 vận động viên khác tại vạch xuất phát của Tây Hồ Half Marathon, một không khí lễ hội, hân hoan mà rất lâu rồi các runner Thủ đô mới được trải qua

Sáng hôm nay thì đường phố Thủ đô thất thủ toàn tập.

Continue reading “Hà Nội, bình thường rồi…”