ĐẤU GIÁ ĐẤT THỦ THIÊM – QUẦN NGƯ TRANH THỰC

&

HIỆU ỨNG CHIM MỒI

Trong câu chuyện đấu giá đất Thủ Thiêm:

“Ngư” là cá, ở đây là các doanh nghiệp tham gia đấu giá, trong đó lô đất có ít cá mập tham gia nhất là lô 3-8 với 6 cá mập tranh thực. Lô có nhiều cá mập tham gia nhất là lô 3-5 có tới 21 cá mập tham gia.

“Thực” là thức ăn; ở đây chính là 4 lô đất tại Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá.

Xung quanh câu chuyện đấu giá đất Thủ Thiêm, có rất nhiều thuyết âm mưu, có rất nhiều bài báo phân tích, đưa góc nhìn…

Continue reading “ĐẤU GIÁ ĐẤT THỦ THIÊM – QUẦN NGƯ TRANH THỰC”

Phát triển dự án bất động sản: Quỹ đất là yếu tố cần, phát triển sản phẩm là yếu tố quan trọng

Sở hữu quỹ đất lớn nhưng thiếu kinh nghiệm phát triển sản phẩm đã khiến không ít chủ đầu tư “nhụt chí”, thậm chí chấp nhận “bán lúa non”. Đối với những chủ đầu tư này việc tìm đến các đơn vị tư vấn uy tín, có kinh nghiệm phát triển dự án chính là họ tìm được một người bạn để song hành.

Continue reading “Phát triển dự án bất động sản: Quỹ đất là yếu tố cần, phát triển sản phẩm là yếu tố quan trọng”